Home
 > Government > News
Municipal People’s Congress Held a Work Matchmaking Meeting
Source:Taizhou 2021-03-10 17:10

The Municipal People’s Congress held the Work Matchmaking Meeting with the “People’s Government, Supervisory Commission, People’s Court, and People’s Procuratorate” on Mar. 5. Wu Haiping, Deputy Secretary of the Municipal Party Committee and Mayor, and Ye Haiyan, Chairman of the Standing Committee of the Municipal People’s Congress, reported the key work arrangements of the Municipal Government and the Municipal People’s Congress in 2021 respectively. The meeting was attended by Xu Liangping, Standing Committee Member of the Municipal Party Committee and Executive Deputy Mayor; Vice Chairmen Shan Jian, Zhao Yuejin, Shen Wanru, Zhou Xianmiao, Lin Jinrong, and Pan Jianhua of the Standing Committee of the Municipal People’s Congress; Deputy Mayors Lin Xianhua, Guan Wenxin, Zhu Jianjun, and Chen Tingchen; Zhou Qing, President of the Municipal Intermediate People’s Court; Wang Meipeng, Chief Procurator of the Municipal People’s Procuratorate; and relevant principals of the Municipal Supervisory Commission.
【Print】 【Close】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统