Home
 > Guide for residents > Transportation
Public Bicycle Stops of Taizhou Economic Development Zone
Source:Taizhou Information Center 2011-07-13 04:36

 

 

Serial No.

Location of Bicycle Stop

Name of Bicycle Stop

1

of Hui Jing Ming Yuan

2

North Gate of Lingnan Quarter

3

Taihe Quarter

Taihe Quater

4

Kaiyuan Quarter

5

Experimental Elementary School

6

North of

7

Commercial Street

North Gater of

8

Xinghui Quarter

9

North Gate of Baixing Home

North Gate of Baixing Home

10

Commercial Street

Unicom of

11

Commercial Street

Aibixi of

12

of Kaiyuan Quarter

of Kaiyuan Quarter

13

14

East of Jing Yuan Xi Yuan

15

Motor Vehicles Adiministrative Office

16

East Gate of Fengnan Quarter

17

Beside s Club

18

Central Avenue

CMCC Business Hall

19

Central Avenue

Taizhou Customs

20

Central Avenue

Radio & TV Station

21

Central Avenue

Xin Rong Ji

22

Bi Hai Ming Zhu

23

Taizhou Maritime Affairs Bureau

24

Middle

of the CPC Taizhou Municipal Committee

25

Middle

Taizhou Real Estate Adminstrative Division

26

Middle

Yun Ding Jia Yuan

27

Middle

Taizhou Gardening Division

28

Taizhou Meteorology Bureau

29

Milan Business Hotel

30

Yi Garden

31

CitizensSquare

CitizensSquare 1

32

CitizensSquare

CitizensSquare 2

33

CitizensSquare

34

CitizensSquare

Library

35

CitizensSquare

36

Taizhou Municipal Government

Taizhou Municipal Government

37

Taizhou Municipal Government

Entry to Garage of Taizhou Municipal Government

38

Taizhou Muincipal Procuratorate

39

No. 2 Office Zone of Taizhou Municipal Government

40

Century Mart

41

Century Mart 1

42

Taizhou Contruction Planning Bureau

43

within Municipal Contruction Planning Bureau

44

State Taxation Bureau

45

Yaoda Department Store

46

47

Sunny Hotel

48

Taizhou Book Mall

49

Haiyue Apartment

50

51

Pingqiao

52

Hubin Quarter

53

Aihua

54

55

West of Hai Tian Yuan

56

East of Hai Tian Yuan

57

58

Tianqin Apartment

59

Newtimes Movie World

60

Tianhe Buiding

61

62

63

Huayuan Villa

64

Taizhou Municipal Agriculture Bureau

65

Taizhou Gym

66

Experimental Middle School

67

1

68

2

69

70

Taizhou Sports Bureau

71

Taizhou Sanitation Bureau

72

Yang Guang Xin Jing

73

Auchan Supermarket

74

Ping’an Insurance Company

75

North Gate of Hai Wan Lang Qin

Hai Wan Lang Qin

76

77

Star Square

78

Xiayangpan Quarter

79

Taizhou Development Zone Administrative Commitee

80

81

New Century Hotel

82

83

State Grid

84

Taizhou Local Taxation Bureau

85

Courtyard of Taizhou Local Taxation Bureau

86

Power Supply Office of Taizhou Development Zone

87

Taizhou PAP Division

88

Special Police Division of Taizhou Development Zone

89

Small Commodities Market of Taizhou Development Zone

90

Public Security Branch Bureau of Taizhou Development Zone【Print】 【Close】