Home
 > Guide for residents > Transportation
Bus
Source:Taizhou Information Center 2011-07-13 04:27

Operation Hour: 05:30-21:30 (summer)/06:00-09:30 (winter)

 

Loop-line buses in Jiaojiang, Huangyan and Luqiao: Bus 901, Bus 902, Bus 910, Bus 903 and Bus 904

 

Bus 901:
Fruit Market → Huangdong → Radio & TV University → Waidongpu → Xiaodongmen → Loop-line Company → Huangyan Transport Administrative Office → People’s Hospital → Fire Brigade → Non-staple Food Market → Gas Station → Grain Depot → Xinya → Fangshan Hill → Fan Chuan → Shilipu → Xishantou → Yaoshan → Hengshantou → Xiaochou → Jinsitang → Batou → Liangxi Road → Tongyu Office → Tongyu Street → Zhujia → Luqiao West Station → Agriculture & Forestry Building → Taizhou South Passenger Transport Station → Electronics Market → Xindu Hotel → PICC Life Insurance → Hardware City → Liangyi Village → Songtang → Gangtouxu → Ceramics City → Star Industrial Park → Shawang → Sanguantang → Jiepai (Auchan Supermarket) → Radio & TV Building → Public Security Building → Fengnan Hotel → Star Square → Jinsanjiao → Phoenix Bridge → Municipal Hospital → Jiaojiang Hotel → Yinhe Shopping Mall → Huayuan New Estate → Municipal Chinese Medicine Hospital → Zhenhua Middle School → Xingming Hotel → Jiazhi → Jiaojiang General Passenger Transport Station → Zhapu → Wushi → Gaokan → Shangyang → Xiayangzheng → Shangnian → General Store → Dazha Road → Jiangkou Middle School → Jiangkou Street → Jiangkou Health Center → Jiangkou Office → Shuijiao Village → Baishiwang → Jiangkou Driving Training School → Zhushadui → Yonggao Company (a total of 73 stops)

 

Bus 902:
Huangyan West Passenger Transport Station → Shuangjiang Quarter → Huangyan District Government → Binjiang Park → Waidongpu → Radio & TV University → Fruit Market → Yonggao Company → Zhushadui → Shanxialang → Huangguan Group → Jiangkou  → Dazha Road → Shangnian → Xiayangzheng → Shangyang → Gaokan → Wushi → Zhapu → Jiaojiang General Passenger Transport Station → Jiazhi Bus Stop → Tap Water Plant → Yanyu Park → Yunxi Quarter → Jinsanjiao Gas Station → Star Square → Taizhou Daily Office → Municipal Government → Citizens’ Square (Century Mart) → East Business Area (Hangzhou Building) → Municipal Central Hospital → Xiama New Estate → Kangping Quarter → Junction of Donghuan Road (Auchan Supermarket) → Jiepai → Sanguantang → Shawang → Hongjia Traffic Police Brigade → Junction of Hongxi Road → Hongjia Bus Station → Ceramics City → Gangtouxu → Songtang → Liangyi Village → Hardware City → PICC Life Insurance → Xindu Hotel → Electronics Market → Luqiao South Passenger Transport Station → Agriculture & Forestry Building → Luqiao West Passenger Transport Station → Zhujia → Tongyu Street → Tongyu Office → Liangxi Road → Batou → Jinsitang → Xiaochou → Hengshantou → Yaoshan → Xishantou → Shilipu → Fanchuan → Fangshan Hill → Grain Depot → Gas Station → Non-staple Food Market → Fire Brigade → Huangyan Small Commodities Market → Tianyuan Road (a total of 70 stops)

 

Bus 910:
Taizhou General Passenger Transport Station → Jianshe Village → Baijiawang → Baijiazhang → Dongdai → Huangjiao Village → Daotoujin → Houjing → Flower Street → Yongquan (a total of 10 stops)

 

Bus 903:
To Taizhou Railway Station
Railway Station → Zhanqian Avenue → Junction of Ma’anshan Road → Huangyan Vocational & Techical College → Baishiwang → Jiangkou Street → Dazha Road → Shangnian → Shangyang → Zhapu → General Passenger Transport Station → Jiazhi → Municipal Chinese Medicine Hospital → Huayuan New Estate → Jiaojiang Hotel → Municipal Hospital → Phoenix Bridge → Star Square → Fengnan Hotel → Public Security Building → Jiepai → Star Industrial Park → Ceramics City → Songtang → Hardware City → Xindu Hotel → Taizhou South Passenger Transport Station → Tongyu Street → Batou → Xiaochou → Yaoshan → Shilipu → Fanchuan → Jiufeng New Estate → Haitang New Estate → Railway Station (a total of 36 stops)

 

Bus 904:
To Taizhou Railway Station
Railway Station → Zhanqian Avenue → Junction of Ma’anshan Road → Huangyan Vocational & Techical College → Zhushadui → Huangguan Group → Jiangkou → Shangnian → Shangyang → Zhapu → General Passenger Transport Station → Jiazhi → Yunxi New Estate → Jinsanjiao → Star Square → Taizhou Daily Office → Municipal Government → Citizens’ Square → Central Hospital → Kangping Quarter → Auchan Supermarket → Sanguangtang → Shawang → Junction of Hongxi Road → Hongjia Bus Stop → Gangtouxu → Songtang → Hardware City → Xindu Hotel → Taizhou South Passenger Transport Station → Luqiao West Passenger Transport Station → Tongyu Town → Batou → Xiaochou → Yaoshan → Shilipu → Fanchuan → Jiufeng New Estate → Haitang New Estate → Railway Station (a total of 40 stops)【Print】 【Close】